Tiệc tất niên 2022 của công ty Trang Nam cùng các đại lý Miền Bắc

Sau đây là những hình ảnh về buổi tiệc Tất Niên 2022 của công ty Trang Nam cùng với các đại lý Miền Bắc

Trả lời

.
.
.